Pheidias and Frieze of Parthenon (c1869). Oil on panel. 73 x 109.